Ti tips til å skrive for det Levende Nettet

Noen deler av nettet er ferdige og uforanderlige, like polerte og bestandige som bøker eller plakater. Men mange deler av nettet endres hele tiden:

  • nyhetssider følger utviklingen hvert eneste minutt, fra den siste timens store overskrifter og sportsresultater på den ene siden, til rapporter fra spesielle områder, markeder og tekniske emner på den andre
  • weblogger, journaler og andre personlige nettsider formidler opphavsmannens interesser og meninger
  • firmablogger, wikier, kunnskapsdatabaser, nettsamfunn og arbeidsgruppejournaler som deler nyheter og kunnskap mellom kolleger og andre involverte

Enkelte av disse nettstedene endres hver uke, mange endres hver dag, andre endres hvert eneste minutt. Felles er at de tilhører den delen av nettet som alltid er i endring. Dan Chan hos Daypop kaller disse nettstedene for det Levende Nettet.

Hver eneste revisjon krever ny tekst, nye ord som blir essensen av nettsiden. Levende Nettsteder er ikke bedre enn dagens oppdatering. Hvis ordene er idiotiske er det ingen som vil lese dem, og de besøkende kommer heller ikke tilbake til nettstedet ditt. Dersom det som står der ikke er riktig blir folk lurt, ført bak lyset, skuffet og sinna. Hvis ordene rett og slett ikke er der vil folk riste på hodet. Kanskje noen til og med vil sørge over din tidlige bortgang.

Å skrive for det Levende Nettet er en enorm utfordring. Her er ti tips som kan være til hjelp.

1. Ha en grunn for å skrive

Ha en grunn for å skrive, og vit hvorfor du skriver! Skriv med innlevelse og engasjement, om det nå handler om jobben, fritidssysler eller dine innerste følelser.

For en kunstner kan den minste lille tone eller en ørliten håndbevegelse være av enorm betydning. Vis oss disse detaljene og lær oss hvorfor de betyr noe. Folk er fascinerte over detaljer og blir bergtatte av ekte lidenskap. Hvis du forklarer oss hvorfor noe betyr noe for deg, vil ingen detalj være for liten, ingen tekniske spørsmål vil være for vanskelige.

Dårlige personlige sider kjeder oss med å fortelle om trivielle hendelser og hverdagslige møter som vi ikke har noen grunn til å bry oss om. Ikke fortell oss hva som skjedde, fortell hvorfor det betyr noe. Ikke bare servér oss meningene dine, forklar oss hvorfor spørsmålet er viktig.

Hvis du egentlig ikke bryr deg, så ikke skriv om det. Dersom du er student og alle rundt deg snakker om innleveringer og eksamener mens du ikke bryr deg, så ikke skriv om det. Hvis jobben din kjeder deg grenseløst kommer den til å kjede oss også. (Men hvis du med stor utholdenhet innstendig forakter jobben din er det en helt annen sak!). Skriv for deg selv, for når alt kommer til alt er du din egen viktigste leser.

Dersom nettsiden din tilhører et produkt, et prosjekt eller en virksomhet må du likevel finne en måte å uttrykke lidenskapen eller engasjementet som er knyttet til den. Hvis du ikke forstår hvorfor produktet ditt er overbevisende og bra, eller om du ikke begriper hva som er forlokkende med din virksomhet, må du enten finne ut av dette eller finne en ny skribent.

Skriv ærlig. Ikke legg skjul på noe eller hold unna informasjon. Når du skriver om ting som virkelig betyr noe kan du lett bli fristet til å gripe til slitte formuleringer, det lett gjenkjennelige, det sentimentale eller det elegante. Prøv å finne styrke til å være ærlig. Unngå å begynne reisen med glød og iver for så å ende den med noen andres trøtte formuleringer. Dette kan være hardt arbeid, det kan være pinlig, men det vil være sant – og det vil være deg, ikke en slitt floskel eller et tomt design. Dersom du er fornøyd med den slitte floskelen har du ikke en grunn for å skrive.

Aldri, under noen omstendigheter, publisér et utsagn som du vet er galt.

Selv om du skriver med glød og innlevelse om ting som har stor betydning, må du alltid huske på at det er en stor verden der ute, og at den er full av både folk og historier. Ikke forvent at verden skal stoppe opp og lytte. Aldri sitt med forventninger om at en bestemt person (eller verre, en bestemt gruppe mennesker) skal lese det du skriver, for de kan ha helt andre ting å bedrive tiden med. På samme tid må du tørre å regne med uventede besøk: De sist tenkelige sitter plutselig og leser det du har skrevet. Moren din, som ellers aldri bruker datamaskiner, er en dag innom biblioteket en tur og kommer over din mest intime weblogg. For å være ærlig mot verden, kan det være du også må være ærlig mot din mor. Hvis du ikke er klar for å være ærlig overfor moren din er du kanskje ikke klar for å skrive ansikt til ansikt med verden.

2. Skriv ofte

Hvis du skriver for det Levende Nettet må du skrive jevnt. Du trenger ikke å skrive konstant, og du trenger heller ikke å skrive langt, men du må skrive ofte. Mens jeg fortsatt gikk på skolen hørte jeg en gang den kjente psykologen Burrhus Friederich Skinner uttale at femten minutter hver dag blir omtrent en bok i året, og han mente at det er omtrent så mye skriving som noen bør innlate seg med. Du trenger ikke å skrive mye, men du må skrive, og du må skrive ofte.

Hvis du lar være å skrive på en stund skuffer du leserne dine. Hvis det skjer en gang i mellom er det ikke så farlig, det er snarere frekt enn bedragerisk, og leserne vil unnskylde avbruddet.

Men hvis du stadig vekk er uregelmessig og unnlater å skrive på en stund vil leserne dine tenke med seg selv at du ikke er til å stole på. Og hvis du ikke er tilstede i det hele tatt vil leserne raskt konkludere med at du har blitt borte. Det er bedre å holde fast ved å skrive en gang i uken, eller annen hver uke for den del, enn å plutselig forsvinne på mystisk vis.

Hvis du en periode er forhindret fra å skrive og begrunnelsen er interessant nok, så skriv om det. Bryllupsreise, nyretransplantasjon, at søsteren din blir innsatt som statsminister – alle disse hendelsene kan forutsees og arbeides inn i stoffmengden din, slik at avbruddet virker naturlig når det kommer. Hvis du kan unngå det så la være å komme med kryptiske meldinger av typen “jeg er forhindret fra å skrive en tid framover,” det gir ikke oss andre noe som vi kan bruke eller lære av.

Ikke forvent at du kommer til å finne noe å si hver eneste morgen. Før eller siden kommer dagen da du trenger inspirasjon, men du finner den ikke noe sted. Da er det lurt å ha noen emner, nyheter eller hele artikler i bakhånd. Ha med deg en notisbok eller en håndholdt PC og skriv ned små stikkord. Du kan rett og slett ikke ha for mange slike notiser liggende og vente, men det er lett å bli sittende der med alt for få.

Siden du skriver ofte må du ha gode verktøy for hånden. Velg noen som passer i hånden eller til stemmen din, og lær å bruke de effektivt.

3. Skriv tett

Utelat unødvendige ord.

Velg et visuelt design som passer til det du har å si, til den stemmen du har som skribent. Hvis det ikke er designet som er formålet med nettsiden din er det bra å velge farger og visuelle elementer som ikke dominerer siden, men heller støtter opp under innholdet ditt. Motstå fristelsen å legge til nye funksjoner, for det er oftest bedre å bare bruke få tekniske og designmessige elementer som støtter formålet ditt. Vær heller ikke for snar med å bytte ut et bra design. Du blir nemlig så mye fortere lei designet selv enn det leserne dine gjør.

Les det du skriver. Rediger det. Ikke bry deg om å være korrekt, men ta deg små øyeblikk der du tenker over håndverket. Kan du velge et bedre ord, et som er klarere, rikere eller mer presist? Kan du klare deg uten et spesielt ord?

Utelat unødvendige ord.

4. Få gode venner

Les vidt og bredt, på nettet og andre steder, og når du så skriver så vær nøye med å anerkjenne andre som har gjort et godt arbeid eller som har gode idéer. Vis dem på sitt beste, og vær ydmyk og respektfull når du påpeker ulikheter og uenigheter. Vær generøs når du støter på gode idéer hos de som er mindre kjente eller har mindre innflytelse enn du.

På det Levende Nettet skaffer man seg lesere ved å utveksle lenker og idéer. (Når man bare utveksler linker til hverandres nettsteder uten å presentere idéer kalles det bloggrulling.) Å bønnfalle populære nettsteder eller forfattere å nevne deg er både plagsomt og uproduktivt.

Istedenfor kan du heller finne en måte å bli en god venn. Alle skribenter vokser på idéer. Vær gavmild og del æren med andre. Vær generøs med linker. Vær generøs med tiden og innsatsviljen din også. De mest populære skribentene på nettet har kanskje ikke det helt store behovet for mer trafikk til nettsidene sine fra besøkende som følger en link fra deg, men alle kan trenge en hjelpende hånd av og til.

Mange store skribenter på nettet reiser mye, til konferanser, møter og messer, og  før eller siden dukker de opp i din ende av verden. Tilby fast føde. Inviter til fester. Tilby å introdusere dem for interessante mennesker. Kanskje er de for travle, kanskje er de for sjenerte. Men det kan være ensomt å være ute og reise, og det er alltid interessant å møte tenkende mennesker.

Små gaver er koselig. Del bøker du elsker eller som du har skrevet selv. Hvis du er fotograf eller det bor en liten kunstner i deg, så kan små opptrykk eller en skisse være en unik og minneverdig gave. (Husk å legge ved en tillatelse til å reprodusere gaven på nettet!) Kjemp deres sak. Gi penger til det veldedige formålet deres.

Venner er livsnødvendige for forretningsnettsteder også, men noen ganger kan vennskapet vise seg å gå opp i røyk når man prøver å blande inn forretningene. Kundene dine, potensielle kunder og leverandører er åpenbare venner, men både leserne dine og de forstår at vennskapet ikke er helt uten baktanker. At konkurrentene dine er venner er mye mer usannsynlig, og derfor også mer overbevisende.

5. Finn gode fiender

Lesere elsker kontroverser og lærer av debatter. Uenigheter er spennende. Alle elsker en god slåsskamp, og ved å være vitne til kampen mellom konkurrerende idéer forstår vi bedre hva de ulike idéene innebærer.

Dramatiske konflikter er et spesielt kraftig virkemiddel for å belyse abstrakte og tekniske spørsmål, enten det handler om programutvikling eller forretningsplanlegging. Til tider kan det å bestemme seg for en bestemt protokoll for kommunikasjon eller det å velge ut hvilke goder de ansatte skal få nyte godt av oppfattes som en ganske så abstrakt oppgave, og den virker ikke så veldig tett knyttet til de små, menneskelige krisene som vi møter til daglig. Men dersom hvert enkelt alternativ har en engasjert talsmann er det lettere å se kilden til konflikten og bli minnet om konsekvensene ved valget vi er nødt til å ta.

Hvis du trenger å gjøre en abstrakt eller vanskelig sak mer virkelighetsnær, kan du finne en person som mener det motsatte og prøve å gi svar til denne personen. Men velg motstanderen din med omhu. Dersom du velger en som har mye mindre makt enn du selv, kan leserne komme til å oppfatte deg som en bølle. Hvis motstanderen er en konkurrent, kan du virke skruppelløs. Den beste fienden er faktisk ofte en venn, en skribent som du ofte siterer og som siterer deg, men som du er uenig med på enkelte punkter.

En håndfull personer ser ut til å leve og ånde for kontroverser, og prøver å skape nye konflikter eller å helle bensin på gamle gnister. Disse såkalte trollene holder seg for det meste i diskusjonsgrupper og fora, men finner av og til veien til det Levende Nettet. Aldri sett dem i gang, for du kan ikke vinne. Hvis du ignorerer dem vil de vanligvis gi seg. (Dersom de forårsaker fare eller skade som du ikke kan la være å gjøre noe med, kan du få hjelp av politi eller rettsvesen.)

Når du kjører i gang en debatt må du alltid ha en plan for hvordan den skal avsluttes. Dårlig planlagte debatter kan trekke ut og gå over i lange beskrivelser av kjedelige detaljer eller irrelevante assosiasjoner. Eller verre, de forskjellige talsmennenes personligheter kan bli mer engasjerende å debattere enn selve saken, og brått er hele hensikten med diskusjonen borte. Helt fra begynnelsen må du ha i bakhodet en tanke om hvor lenge du ønsker å holde debatten i live og hvordan den skal avsluttes. Planlegg en konklusjon før du fyrer den første salven. For å gi følelsen av en skikkelig avslutning kan du arrangere et møte, en paneldebatt eller en spørreundersøkelse på nettet. Skriv en kort rapport til leserne eller ledelsen der du oppsummerer debatten. Så arkiverer du begge sider av utvekslingen, kanskje med noen kommentarer fra en nøytral autoritet, slik at framtidige lesere kan more seg og dra nytte av konflikten.

Når det hele er over kan du prøve å bli gode venner med de gode fiendene dine.

6. La historien utvikle seg over tid

Det Levende Nettet utvikler seg over tid og åpner seg mer og mer, nesten som en blomst. Hver dag ser vi en ny, liten åpenbaring, og måten nettet vokser på oppleves nesten som en historie. Diskusjoner og rivalisering, idéer og lidenskap, alt dette vokser og endrer seg over tid, og disse endringene blir som små vendepunkt for nettsiden din.

Forstå kunsten å fortelle en historie, og bruk fortellerteknikken til å forme nettstedet ditt etter hvert som dagene går forbi. Gi små hint om framtidige hendelser: Ferien din, kommunevalget, de mange, endeløse timene som blir brukt på jobben før det nye produktet er klart. Overrask, et uventet humorglimt eller en brå retningsendring er både gledelig og oppfriskende. Link til ditt eget arbeid for å skape dybde, for dagens oppdatering vil en dag være historien om hvordan du ble til.

Mennesker er ufattelig fascinerende. Skriv om dem med omtanke, innlevelse og presisjon. Oppdiktede personer har lenge vært nødvendig for spaltister i aviser, men er mye sjeldnere brukt på det Levende Nettet. Å skape en fascinerende oppdiktet venn kan hjelpe deg å balansere din egen figur på nettstedet ditt.

Når nettstedets stjerne er et produkt eller en organisasjon må du prøve å unngå fristelsen til bare å fortelle om triumfene. Da reduserer du fortellingen. Selv om du vanligvis ikke kringkaster dårlige nyheter, vet leserne at enhver virksomhet møter utfordringer og motgang, og det er en vurderingssak om det er greit å dele et lite glimt av organisasjonens vanskeligheter. Når leserne har sett utfordringene vil suksessen oppleves som mye mer levende.

Kombinér flere emner, vev dem sammen, og finn måter å variere rytmen og tonen din. Hvis du stadig er anspent eller hvis du alltid er sint og rasende, vil du til sist slå ut deg selv. Før eller siden vil skrivingen kreve mer enn du har å gi, og da faller hele konstruksjonen sammen og ender som en eneste stor farse. Når et spesielt emne, samme hvor viktig det kan være, overskygger alt det andre på nettstedet ditt er det på tide å stoppe. Skift tema, gjør noe nytt en liten stund. Når du så vender tilbake vil både du og leseren være friskere og bedre forberedt.

7. Reis deg og tal tydelig

Hvis du er sikker i din sak, og du virkelig har gjort hjemmeleksen, er du meningsberettiget. Si din mening, og si den tydelig. Ikke brenn inne med den, bruk ikke tiden på å syte og klage, ikke lur deg unna.

Om du ikke er sikker på om du har rett, så spør deg selv hvorfor du skriver. Dersom du ønsker informasjon fra leserne, så spør dem direkte. Ikke kjed dem (og samtidig gi et dårlig inntrykk av deg selv) med et nølende, halvveis gjennomtenkt synspunkt. Kanskje skriver du for å utforske hva du egentlig mener, kanskje du vil utforske et annet synspunkt enn ditt eget. Bare fortsett! Men da er det mye bedre å arkivere resultatet i skuffen enn på nettstedet ditt.

Hvis du tror du har rett, så sier du det. Forklar hvorfor. Det betyr ikke noe om du er ung, ukjent, mangler formell kompetanse eller at kjente skikkelser er uenige med deg. Ikke legg bånd på deg eller begynn med uforståelig tåkeprat. Når sannheten er viktig så vis oss svaret og ta så selv et steg til siden.

Ikke spre løgner om konkurrentene dine, og ikke fryd deg når det går dårlig med dem.

Hvis du kan unngå det, ikke strø for mye salt i sårene på de som er så uheldige å ta feil. Det er menneskelig å feile, og i morgen er det kanskje din tur. Høflighet handler ikke om å være pompøs, høflighet kan også være selve limet, det som lar oss kjempe innbitt for våre egne idéer på samme tid som vi kan prate med hverandre, spise sammen og ta noen drinker.

8. Vær sexy

Du er et seksuelt vesen, og det er alle leserne dine også (bortsett fra Google-roboten). Sex er spennende. Sex er livet, og livet er spennende. Jo mer av deg selv du legger ned i skrivingen din, jo mer menneskelig og engasjerende vil arbeidet ditt være.

Hvis du skriver en personlig journal – og du er ærlig – vil du komme til å måtte ta opp ting som du synes er pinlig å beskrive, følelser som du ikke har lyst å dele, hendelser som du ikke har lyst til å nevne for fremmede mennesker (eller for noen som helst, for den saks skyld). Bestem deg nå hva du vil gjøre før det skjer.

Det å kle seg naken, enten det nå skal tolkes bokstavlig, billedlig eller følelsesmessig, har alltid vært et kraftfullt virkemiddel for personlige nettsteder og weblogger. Bilder betyr ingenting i det lange løp, men det gjør forholdet til leserne dine, den gradvise økningen i intimitet og kjennskap dere imellom.

9. Bruk arkivene dine

Når du publiserer noe på det Levende Nettet og inviterer andre til å linke til idéene dine, lover du samtidig å la ordene dine være tilgjengelige på sitt bestemte sted på nettet til evig tid. Sørg for at du alltid har et permanent sted, en permanent link (ofte kalt en permalink) hvor hver eneste sak kan finnes igjen. Gjør også ditt beste for å forsikre deg om at dette stedet ikke endres, for da bryter du linkene på andres nettsteder og forstyrrer samfunnet av idéer.

Løftet om la ordene dine være tilgjengelige til enhver tid trenger ikke å bety at du må bevare de samme ordene uforandret. Etter en tid finner du kanskje feil som du har lyst til å fikse. Verden er i konstant endring, og saker som tidligere virket krystallklare trenger kanskje en forklaring en tid senere.

Et slikt permanent lagringssted er ofte et kronologisk arkiv, en lang rekke innlegg for hver uke eller måned. Disse arkivene er svært nyttige og lette å lage, og mange populære verktøy lager slike kronologiske arkiv helt automatisk. Men kronologiske arkiv er har også sine begrensninger: Det kan hende at du selv er interessert i å lese hva du skrev i mai 1999, men hvorfor skal noen andre bry seg? Oversikter eller oppsummeringer sortert etter forskjellige emner er mye mer nyttig, både for nye og faste lesere. Det krever kanskje en liten ekstrainnsats hver dag, men utbyttet vokser etter hvert som arkivet utvides.

Verktøy som Six Degrees og Tinderbox fra Eastgate kan hjelpe deg med å holde styr på kategoriene, å finne ut hvor ting passer inn og å finne nye ting å linke til. Emnearkiver er også Googles bestevenn. De gamle sidene dine blir nemlig ofte lest av besøkende som kommer via søkemotorer på nettet, så det er en god praksis å introdusere seg selv på hver eneste side. Dessuten bør hver side, uansett hvilke obskure ting du finner der, ha linker til steder der folk får vite:

  • Hvem du er, hva du vil og hvorfor du skriver
  • Epostadressen din
  • Hvor de finner det siste du har skrevet

Lag linker til det du allerede har skrevet, spesielt det gode som du skrev for lenge siden. Ikke vær flau over å linke til ditt eget materiale. Se på det som service, ikke skamløst selvskryt.

10. Slapp av

Ikke tenk for mye på å være korrekt, det er viktigere at du finner din egen stemme og bruker den. De fleste lesere vil se mellom fingrene med, og de aller fleste vil tilgi, tegnsettings- og stavefeil. La synonymordlisten stå i bokhyllen. Skriv tydelig og med klarhet, og skriv fort, for hvis du skal skrive ofte kan du verken nøle eller kaste bort tiden på usakligheter.

Ikke tenk for mye på størrelsen til publikumet ditt. Hvis du skriver morsomt og levende om ting som betyr noe, vil publikumet finne deg. Men du må gjerne fortelle andre om skrivingen din gjennom korte personlige eposter, postkort, visittkort og søkemotorer. Nyt det publikumet du har, og ikke prøv å finne ut hvorfor enkelte ikke leser det du skriver.

Ikke ta deg selv for høytidelig.

La arbeidet med det Levende Nettet være basert på engasjement og lekelyst, livet på jobben og livet hjemme. Etabler en fast rytme, slik at skrivingen faller naturlig for deg, slik at leserne opplever det som en naturlig del av dagen eller uken. Hvis rytmen begynner å bli et ork, hvis du befinner deg i en situasjon der du helst ikke vil tenke på neste oppdatering eller hvis du ikke takler lesernes krav, hvis du ikke lenger ser fram til din daglige morgenrutine på nettet eller din daglige kveldsrutine med skribling, da er det på tide å finne en ny rytme eller prøve noe annet. Bytt tidsplan, bytt stemme eller tone. Bytt emne. Men prøv å motstå fristelsen til å droppe hele prosjektet og rett og slett slutte å skrive.

Ikke tenk for mye på de som er uenige med deg, og ikke la dårlig omtale gå for dypt inn på deg. Nettet er fullt av omtanke og vennlighet, men tankeløs hjerteløshet kan og vil plage deg i sjelen av og til. Idéer betyr noe, usympatisk kritikk betyr ingenting. De mest hårsåre og irritable kritikerne dine blir brukt til opptenningsved i morgen.

“Ti tips til å skrive for det Levende Nettet” er skrevet av Mark Bernstein for A List Apart, og oversatt av Thomas Hammer

Translated with the permission of A List Apart Magazine and the author.